nasza droga prowadzi prosto w przyszłość

Aktualne realizacje

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Liszki w miejscowości Morawica-Chrosna.

Inwestor: Gmina Liszki

-

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wieliczka os.Ogrodowe, Kokotów, Śledziejowice

Inwestor: Gmina Wieliczka.

-

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką.

Inwestor: ZDW Kraków

-