nasza droga prowadzi prosto w przyszo

Borzęta

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką. Inwestor: ZDW Kraków.