nasza droga prowadzi prosto w przyszo

Bieżanowska

Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie I i II etap . Inwestor: ZDIK w Krakowie.