nasza droga prowadzi prosto w przyszo

Dobrego Pasterza

Przebudowa ul. Dobrego Pasterza w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej , kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych. Inwestor: ZDIK w Krakowie.