nasza droga prowadzi prosto w przyszo

Komuny Paryskiej

Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Krakowie. Inwestor: KZK w Krakowie.