nasza droga prowadzi prosto w przyszłość

Melioracja i hydrotechnika

Realizujemy projekty z zakresu renowacji obiektów melioracyjnych wchodzące w skład inwestycji władz regionalnych jak również na potrzeby biznesu i inwestorów prywatnych. Podejmujemy się zarówno dużych projektów, obejmujących prace na odcinkach wielokilometrowych, jak i mniejszych zadań. Prace z tego zakresu obejmują m.in.rekonstrukcję rowów odwadniających czy zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych. Zajmujemy się również niwelowaniem szkód powodziowych oraz odbudową systemów rzecznych i kanałów.