nasza droga prowadzi prosto w przyszłość

Budownictwo / roboty drogowe

remonty dróg krakówKompleksowo realizujemy inwestycje związane z budownictwem drogowym. Budujemy i remontujemy ulice, drogi i place wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą elementy zabezpieczeń – barierki, słupki, ogrodzenia. Wykonujemy prace rozbiórkowe, roboty ziemne – w tym tworzenie i umacnianie skarp, nasypów. Kładziemy nawierzchnie i chodniki a także kształtujemy elementy zielone.
Do wykonywania nawierzchni używamy wysokiej jakości mieszanek. Dbamy o stan techniczny naszych pojazdów i maszyn a także o przygotowanie techniczne pracowników.