nasza droga prowadzi prosto w przyszo

Św. Tomasza

Przebudowa ul. Św.Tomasza w Krakowie. Inwestor: Zikit w Krakowie.