nasza droga prowadzi prosto w przyszo

Wybickiego – Łokietka

Przebudowa skrzyżowania ulic: Łokietka-Wybickiego w Krakowie. Inwestor: ZDiK  w Krakowie.